Magánjogtörténet

Könyvek, monográfiák, egyetemi tankönyvek

 1. Magánjog-történeti fordulópontok a 20. századi Erdélyben (munka alatt, megjelenés: 2021)
 2. Fegyveresi Zsolt, Veress Emőd (szerk.), Történelmi bírósági épületek Erdélyben. Clădiri istorice ale instanțelor judecătorești din Transilvania. Historical Court Buildings in Transylvania, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
 3. Fazakas Zoltán József, Fegyveresi Zsolt, Veress Emőd (szerk.): Források Erdély jogtörténetének a tanulmányozásához, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)

Könyvfejezetek

 1. Retrocedarea bunurilor naționalizate de la cultele religioase minoritare, in Gyula Fábián (ed.), Standarde controversate ale coexistenței juridice dintre majoritate și minoritatea maghiară în România, Hamangiu, București, 2020 (megjelenés alatt)
 2. Bevezető: nem lehet, ahogy lehet, lehet, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
 3. Farkas Mózes: ügyvéd és kapitalista nagyiparos, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
 4. Fekete Andor: egy marosvásárhelyi ügyvédi praxis négy évtizede, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
 5. Vékás Lajos: a törvényszéktől a könyvkiadásig, az ítélőtáblától a téglagyárig, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
 6. A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatása: jogtörténeti kulcskérdések, in Imreh István Emlékkötet, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2020 (megjelenés alatt)
 7. Az Erdélyhoni jogtudományról és Dósa Elekről (1803–1867), in Dósa Elek: Erdélyhoni jogtudomány. I. Könyv. Erdélyhoni közjogtan, Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest 2019, 5-15
 8. Kilenc évtized – az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv Erdélyben, in: Veress Emőd (szerk.), Ad salutem civium inventas esse leges. Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. születésnapjára, Forum Iuris, Kolozsvár, 2019, 157-171
 9. Mátyás király Decretum maiusának magánjogi társadalomképe, in Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály (szerk.), I. Mátyás és az igazságszolgáltatás, Országos Bírósági Hivatal, Budapest 2019, 63-83

Tanulmányok

 1. Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat kodifikációtörténeti jelentősége, Jogtörténeti Szemle (megjelenés alatt)
 2. Vázlatos megjegyzések a romániai egyházi ingatlanrendezésről, különös tekintettel a Székely Mikó Kollégium ügyére, Pro Minoritate (megjelenés alatt)
 3. A szindikátusi szerződés kultúrtörténeti környezetben, Jogtörténeti Szemle, 2018/1-2, 31-40.