Magánjogtörténet

Könyvek, monográfiák, egyetemi tankönyvek

  1. Magánjog-történeti fordulópontok a 20. századi Erdélyben (munka alatt, megjelenés: 2021).

Könyvfejezetek

  1. Bevezető: nem lehet, ahogy lehet, lehet, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
  2. Farkas Mózes: ügyvéd és kapitalista nagyiparos, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
  3. Fekete Andor: egy marosvásárhelyi ügyvédi praxis négy évtizede, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
  4. Vékás Lajos: a törvényszéktől a könyvkiadásig, az ítélőtáblától a téglagyárig, in: Veress Emőd (szerk.), Erdélyi jogászok 1. Jogászportrék, Forum Iuris, Kolozsvár, 2020 (megjelenés alatt)
  5. Kilenc évtized – az Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv Erdélyben, in: Veress Emőd (szerk.), Ad salutem civium inventas esse leges. Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. születésnapjára, Forum Iuris, Kolozsvár, 2019, 157-171
  6. Mátyás király Decretum maiusának magánjogi társadalomképe, in Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály (szerk.), I. Mátyás és az igazságszolgáltatás, Országos Bírósági Hivatal, Budapest 2019, 63-83

Tanulmányok

  1. Hamarosan